Øvingstider

Korpsøvelsene er hver tirsdag, unntatt når det er skoleferie. Normalt er øvelsene på Vigernes skole til faste tider, men under koronapandemien opplever vi å måtte endre tidspunkt og sted på kort varsel. Vi legger derfor ikke informasjon om dette på hjemmesiden nå, og oppfordrer alle musikanter og foresatte til å følge med på e-poster og korpsets lukkede Facebook-gruppe.

Aspirantkorpset

Musikanten må gå i 3. klasse eller høyere for å begynne å spille i korpset. Det første året i korpset er du aspirant og øver hver tirsdag sammen med de andre aspirantene. I tillegg får du opplæring i instrumentet ditt i enetimer (20 min) én gang i uka. I løpet av året spiller aspirantene noen konserter, enten alene eller sammen med noen av de andre korpsene. Vi pleier å avslutte året som aspiranter med en tur til Tusenfryd.

Juniorkorpset

Etter ett år som aspirant flytter man over til Juniorkorpset, og blir der i ett år. Juniorene går i 4. klasse eller høyere, og har fortsatt øvelser hver tirsdag samt enetimer for å bli enda bedre på instrumentet sitt. Juniorene pleier å bli med på en korpstur om høsten, en om vinteren og en om sommeren, i tillegg til noen konserter.

Mellomkorpset

Etter ett år i Juniorkorpset fortsetter musikantene i Mellomkorpset, som består av barn som går i 5. klasse eller høyere. Man blir to år i dette korpset, og får da spille kule musikkstykker og bli enda tryggere på instrumentet sitt, på noter og på samspill. Mellomkorpset pleier å bli med på en korpstur om høsten, en om vinteren og en om sommeren, i tillegg til noen konserter. Og av og til møtes vi til seminarer for å øve litt ekstra til en konsert eller distriktsmesterskap.

Ungdomskorpset

For å bli med i Ungdomskorspset må man gå i 7. klasse eller høyere, og man må ha et nivå som tilsvarer det man har etter fire år med korpsspilling. Ungdomskorpset deltar i NM hvert år, og prøver å holde seg på et jevnt bra nivå. Det betyr at det vil være litt ekstra seminarer i tillegg til de faste øvelsene, og en reise til NM i tillegg til de turene som er sammen med resten av korpset. Vi vil gjerne ha musikantene med i Ungdomskorpset helt til de er ferdige på videregående skole.

 

Dirigentene

Anders Holbø Halvorsen er musikalsk ansvarlig i Lillestrøm skolekorps, og dirigerer Ungdomskorpset. Han har dirigert skolekorps i mange år og vært fast dirigent hos oss i over 10 år.

Petter Marius Gundersen dirigerer Mellomkorpset sammen med Emilie. Han er profesjonell musiker og har omfattende erfaring som dirigent fra ulike korps

Annbjørg Engås dirigerer Aspirantkorpset sammen med Anne, og Juniorkorpset alene. Hun er utdannet trombonist og jobber mye med undervisning i flere korps.

Emilie Hopland Myhre dirigerer Mellomkorpset sammen med Petter Marius. Hun har vært musikant i korpset i mange år, og er veldig flink til både å dirigere og å undervise barn.

Anne Føskerud dirigerer Aspirantkorpset sammen med Annbjørg. Hun har dirigert aspiranter i rundt 30 år, og hjelper slagverkere i andre korps etter behov.

 

Økonomi – Loppemarked

Lillestrøm skolekorps avholder to loppemarked i året, ett på våren og ett på høsten. Alle foresatte og de eldste musikantene må hjelpe til med å gjennomføre disse loppemarkedene, som gir en inntekt korpset er helt avhengig av. Utover dette er det lite dugnader, men noen foreldre må hjelpe til som korpsassistenter på øvelser.

 

Instrumenter og uniformer

Som musikant får du låne instrument, uniform og øvrig utstyr av korpset. Det skal selvsagt ivaretas på en god måte av den enkelte. Informasjon om vedlikehold av instrument får du av materialforvaltere og enetimelærere.