Aspirantkorpset
Når du starter i korpset er du aspirant og øver tirsdager fra 17.30 til 18.30. I tillegg kommer enetime (20 min) en gang i uka.
Dirigent er Annbjørg Engås. Hun er utdannet trombonist og jobber mye med undervisning i flere korps. Med seg har hun Emilie Myhre som har vært musikant i korpset i mange år, og som sommeren 2018 sluttet for oppnådd aldersgrense. 
Man er aspirant i ett år før man kommer over i juniorkorpset.

Juniorkorpset
Etter ett år som aspirant blir man junior. Juniorene øver på Vigernes skole tirsdager 18.30 til 20.15.
Dirigent er Petter Marius Gundersen som er profesjonell musiker og har omfattende erfaring som dirigent fra ulike korps. 
Som medhjelper har han med seg Annbjørg som også er dirigent for Aspirantkorpset. 
Man spiller to år i juniorkorpset og vi skiller mellom første og andre års junior (JK 1 og JK2).

Hovedkorpset

Øver hver tirsdag på Vigernes skole fra kl 18.00 til 20.30.
Dirigent er Anders Holbø Halvorsen. Han har dirigert skolekorps i mange år og vært fast dirigent for vårt hovedkorps i over 10 år.

Økonomi - Loppemarked
Lillestrøm skolekorps avholder to loppemarked i året, ett på våren og ett på høsten. Skolekorpset/foreldrene deltar ved klargjøring og gjennomføring av disse to loppemarkedene, og har forøvrig ingen andre dugnader.

Instrumenter og uniformer
Som musikant får du låne instrument, uniform og øvrig utstyr av korpset. Det skal selvsagt ivaretas på en god måte av den enkelte. Informasjon om vedlikehold av instrument får du av materialforvaltere og enetimelærere.