Dersom det er noe feil med instrumentet ditt kan du ta kontakt med våre materialforvaltere, Gøril, Thor og Tor. De er som regel å finne i kjelleren på hver øvelse.
Dersom noe skjer med instrumentet ditt utenom og du trenger akutt hjelp, ta kontakt med Jan Ove på mobil 926 13 087 eller på kariogjo@gmail.com.