Man får ikke hørselskader av å spille i korps

Publisert av Jan Ove Larsen den 19.05.14.

Romerikes Blad hadde en artikkel 14.mai om øvingsslokaler til korpsene i regionen. Vi uttalte oss om samlingssalen og påpekte at vi har utfordringer med akustikken som sammen med lavt lysnivå av og til fører til hodepine. Jon G. Olsen i Akershus musikkråd var brukt som fagreferanse og han er forarget over måten dette ble framstilt på i RB's artikkel. Les hans svar her:
http://www.musikk.no/akershus/akustikk/ikke-farlig-a-spille-i-korps/

I disse dager rekrutterer vi nye medlemmer og som Jon G. Olsen påpeker :"Det er tvert i mot SUNT å spille korps, og det kan godt være slik at det å spille i korps kan FREMME hørselen."