Lokalbidraget fra LillestrømBanken

Publisert av Jan Ove Larsen den 13.04.16.
Lillestrøm skolekorps var en av mange innen området kultur som kunder i banken kunne stemme fram, og det var det mange som gjorde. Vi takker alle dere som stemte på oss, det gav kr. 51.665,- til korpskassen! Det kommer godt med i et korps med god rekruttering og hvor vi må kjøpe nye instrument for å dekke behovet.
Vi er selvsagt også veldig takknemlige for at LillestrømBanken stiller midler til rådighet for lokale lag og foreninger, helt i tråd med deres visjon om å "Være banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet", tusen takk!

LillestrømBanken ved banksjef Siri Berggreen har overrakt sjekken til leder Jan Ove Larsen.